0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
David Vrabec
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۰۱:۳۰
Marcel Pikous
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Kasan
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۱:۰۰
Tomek Batog
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۲:۳۰
Jan Pleskot
۰
۳
Matej Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Michal Syroha
۳
۲
Matej Pycha
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Jan Knot
Finished
۰۲:۳۰
Cesta Havrda
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۰:۰۰
Josef Palecek
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Josef Palecek
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۲:۰۰
Jan Svoboda
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۰:۳۰
Jan Knot
۱
۳
Jiri Stepanek
Finished
۰۳:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Josef Palecek
Finished
۰۹:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۳۰
Tomek Batog
۳
۲
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Jiri Stepanek
Finished
۰۲:۰۰
Jan Svoboda
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۳:۰۰
David Vrabec
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۰۰
Milan Klement
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Stepanek
۳
۲
David Vrabec
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Just
۲
۳
Jan Svoboda
Finished
۰۴:۳۰
Marcel Pikous
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۵:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Jan Knot
Finished
۰۵:۰۰
Jan Knot
۳
۰
David Vrabec
Finished
۰۶:۰۰
Tomek Batog
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۷:۰۰
Jan Knot
۳
۲
Jiri Stepanek
Finished
۰۷:۰۰
Michal Zobac
۳
۰
Michal Moravec
Finished
۰۹:۳۰
Svatoslav Stempen
۰
۳
Dusan Stusek
Finished
۰۹:۳۰
Michal Regner
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۹:۳۰
Michal Moravec
۱
۳
Jiri Babinek
Finished
۱۰:۳۰
Ondrej Paril
۳
۱
Matej Mazurek
Finished
۰۰:۰۰
Dominik Lengal
۰
۳
Michal Moravec
Finished
۰۰:۰۰
Tomek Batog
۳
۰
Ondrej Svacha
Finished
۰۰:۰۰
Michal Moravec
۳
۲
Dominik Lengal
Finished
۰۱:۰۰
Petr Vicherek
۱
۳
Ondrej Paril
Finished
۰۱:۰۰
Jan Svoboda
۰
۳
Tomek Batog
Finished
۰۱:۳۰
Tomek Batog
۳
۱
Marcel Pikous
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Stepanek
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Just
۳
۰
Tomek Batog
Finished
۰۵:۳۰
Milan Klement
۳
۱
Jan Svoboda
Finished
۰۶:۰۰
David Vrabec
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۶:۳۰
Milan Klement
۳
۰
Jan Svoboda
Finished
۰۶:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۰:۰۰
Martin Lorenc
۳
۱
Krystof Lotrek
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Babinek
۱
۳
Martin Mastera
Finished
۱۰:۰۰
Dusan Stusek
۳
۱
Martin Lorenc
Finished
۱۰:۳۰
Krystof Lotrek
۱
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۱۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Michal Regner
Finished
۱۱:۰۰
Martin Mastera
۳
۰
Michal Zobac
Finished
۱۱:۰۰
Michal Regner
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۱۱:۳۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Martin Lorenc
Finished
۱۱:۳۰
Michal Zobac
۳
۰
Jiri Babinek
Finished
۱۱:۳۰
Dusan Stusek
۰
۳
Krystof Lotrek
Finished
۱۲:۰۰
Denis Hofman
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۲:۰۰
Michal Moravec
۱
۳
Martin Mastera
Finished
۱۲:۰۰
  Germany Challenger Series
Jeet Chandra
۳
۱
Kenan Hrnic
Finished
۱۰:۴۰
Florian Bourrassaud
۳
۱
Kenan Hrnic
Finished
۱۲:۰۰
Dennis Klein
۳
۱
Miguel Nunez
Finished
۱۰:۰۰
Denis Dorcescu
۱
۳
Anton Limonov
Finished
۱۱:۲۰
  Europe TT Elite Series
Lukasz Pietraszko
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۳:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۳:۳۰
Michal Malachowski
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۴:۰۰
Michal Malachowski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۷:۳۰
Daniel Lis
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۴۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۹:۱۵
Jan Zandecki
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۳۰
Kuzmicz Jakub
۲
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۹:۴۵
Daniel Lis
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۰۰:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۱۵
Mateusz Burkacki
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۵
Michal Minda
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۱۵
Michal Malachowski
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۱:۳۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۱۵
Michal Minda
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۲:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۳:۴۵
Wojciech Gluszek
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۱۵
Michal Minda
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۰۰
Michal Malachowski
۲
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۵:۳۰
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۶:۳۰
Martin Olejnik
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۰:۰۰
Daniel Lis
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۱۵
Marco Golla
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۳۰
Lukasz Pietraszko
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۴۵
Josef Braun
۳
۲
Jakub Kwapis
Finished
۱۱:۰۰
Kuzmicz Jakub
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۱:۱۵
Martin Olejnik
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۳۰
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۴۵
Jan Zandecki
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۱۲:۰۰
Daniel Lis
۲
۱
Kuzmicz Jakub
inprogress
۱۲:۱۵
Marco Golla
۰
۰
Martin Olejnik
inprogress
۱۲:۳۰
  World TT-CUP
Petr Semrad
۳
۰
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Zahradnicek
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۰۹:۵۰
Jakub Zahradnicek
۱
۳
Martin Filipek
Finished
۱۰:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۲
۳
Martin Filipek
Finished
۰۰:۲۰
Petr Silhan
۰
۳
Martin Stusek
Finished
۰۰:۲۵
Tomas Malek
۳
۲
Krystof Prida
Finished
۰۰:۵۵
Tomas Malek
۳
۱
Martin Stusek
Finished
۰۱:۵۵
Farkash Andrey
۱
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۲:۰۰
Ricardo Brito
۲
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۳:۳۰
Farkash Andrey
۲
۳
Ricardo Brito
Finished
۰۴:۰۰
Ismael Llamas
۳
۲
Jose L. Reverte
Finished
۰۹:۴۰
Enrique Alarcon
۱
۳
Jesus Rodriguez
Finished
۱۰:۱۰
Hejda Vaclav Sr.
۰
۳
Martin Filipek
Finished
۱۰:۲۰
Robert Jamrich
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۰:۲۵
Ismael Llamas
۲
۳
Jesus Rodriguez
Finished
۱۰:۴۰
Pavel Papirnik
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۵۵
Jose L. Reverte
۱
۳
Enrique Alarcon
Finished
۱۱:۱۰
Robert Jamrich
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Ismael Llamas
۳
۰
Enrique Alarcon
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Zahradnicek
۲
۳
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۱:۵۰
Jonas Kulveit
۱
۱
Pavel Papirnik
inprogress
۱۱:۵۵
Jesus Rodriguez
۳
۰
Jose L. Reverte
Finished
۱۲:۱۰
Martin Filipek
۱
۲
Petr Semrad
inprogress
۱۲:۲۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Igor Akimov
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۰:۰۰
Igor Sukovaty
۳
۱
Plushch Pavlo
Finished
۰۰:۳۰
Yan Krol
۳
۱
Igor Akimov
Finished
۰۰:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۱:۰۰
Plushch Pavlo
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۱:۰۰
Aleksandr Horoshko
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۱:۳۰
Viktor Sharpay
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۲:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Pisklov
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۲:۳۰
Viktor Sharpay
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۱
Igor Akimov
Finished
۰۳:۰۰
Igor Akimov
۳
۰
Yan Krol
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Pisklov
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۰
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۰
Sergey Pisklov
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۵:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Sergey Pisklov
Finished
۰۵:۳۰
Andrey Burdakov
۳
۲
Viktor Sharpay
Finished
۰۶:۰۰
Sergey Kireev
۲
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۰
Viktor Sharpay
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۷:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۲
Mykchailo Styranets
Finished
۰۸:۰۰
Denys Scherbak
۰
۳
Artem Maksimenko
Finished
۰۸:۳۰
Valentin Gedz
۳
۲
Vladimir Timchenko
Finished
۰۸:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۱
Vladimir Timchenko
Finished
۰۹:۰۰
Denis Kebalo
۰
۳
Artem Maksimenko
Finished
۰۹:۰۰
Valentin Gedz
۳
۰
Mykchailo Styranets
Finished
۰۹:۳۰
Denis Kebalo
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۰:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۲
Valentin Gedz
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Timchenko
۰
۳
Mykchailo Styranets
Finished
۱۰:۳۰
Mykchailo Styranets
۱
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Timchenko
۱
۳
Valentin Gedz
Finished
۱۱:۳۰
Artem Maksimenko
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Timchenko
۰
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۲:۰۰
Artem Maksimenko
۳
۰
Denis Kebalo
Finished
۱۲:۰۰
Mykchailo Styranets
۰
۰
Valentin Gedz
inprogress
۱۲:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP Women
Rima Khlghatyan
۲
۳
Mariam Hambardzumyan
Finished
۰۰:۱۰
  Russia Liga Pro
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۰:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Kirill Malahov
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۱:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۱۵
Roman Astreev
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۰
Mikhail Reznikov
۲
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۱۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۳:۰۰
Kirill Malahov
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۱۵
Yuriy Lbov
-
-
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Yurii Merkushin
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۴:۱۵
Kirill Malahov
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Roman Astreev
Finished
۰۴:۳۰
Aleksey Kazakov
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Andreev
۰
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۰۰
Aleksey Lobanov
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۱۵
Gennady Karpovkin
۱
۳
Aleksandr Kruglov
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Martyukhin
-
-
Dmitry Tunitsin
Cancelled
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۳
۰
Rinat Khairov
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Ermolaev
۳
۰
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۰۸:۴۵
Igor Sergeevich
۳
۲
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۰۰
Egor Karabanov
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۰۹:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۱
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۰۹:۱۵
Aleksandr Kruglov
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Egor Karabanov
Finished
۰۹:۳۰
Rinat Khairov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۴۵
Gennadiy Kalinnikov
۰
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Andreev
۱
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۱۰:۰۰
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۲
Sergey Martyukhin
Finished
۱۰:۰۰
Gennady Karpovkin
۲
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۱۵
Aleksey Lobanov
۱
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Martyukhin
۳
۰
Egor Karabanov
Finished
۱۰:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۰
۳
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Kruglov
۰
۳
Rinat Khairov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۱:۰۰
Rinat Khairov
۳
۱
Aleksandr Kruglov
Finished
۱۱:۴۵
Andrei Ermolaev
۰
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۱:۴۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Andranik Sahakyan
۳
۰
Davit Gevorgyan
Finished
۰۰:۳۰
Samvel Parsadanyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۰:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Jon Mirzoyan
Finished
۰۰:۵۰
Andranik Sahakyan
۳
۰
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۱۰
Samvel Parsadanyan
۳
۰
Jon Mirzoyan
Finished
۰۱:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۲:۱۰
Davit Gevorgyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۱۰
Samvel Parsadanyan
۱
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۲:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۳۰
David Ghotanyan
۳
۲
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۸:۳۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۳۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۹:۵۰
Avet Vasilyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۱:۵۰
  World World Team Championships Men
Shokhrukh Iskandarov
۰
۳
Dang Qiu
Finished
۰۸:۳۰
Mohamed El-Beiali
۳
۱
Tomas Koldas
Finished
۰۸:۳۰
Samuel Kulczycki
۰
۳
Truls Moregardh
Finished
۰۸:۳۰
Maciej Kubik
۰
۳
Kristian Karlsson
Finished
۰۹:۰۰
Abdulaziz Anorboev
۰
۳
Benedikt Duda
Finished
۰۹:۰۰
Youssef Abdel-Aziz
۲
۳
Tomas Polansky
Finished
۰۹:۰۰
Elmurod Kholikov
۰
۳
Kay Stumper
Finished
۰۹:۳۰
Jules Rolland
۳
۲
Harmeet Desai
Finished
۰۹:۳۰
Shady Magdy
۳
۰
Jan Valenta
Finished
۰۹:۵۵
Mohamed El-Beiali
۳
۱
Tomas Polansky
Finished
۱۰:۲۵
Chun Ting Wong
۳
۰
Hunor Szocs
Finished
۱۱:۳۰
  Belarus Liga Pro
Zhelobkovich Igor
۳
۱
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Tapia Rodrigo
۰
۳
Yannick Vostes
Finished
۰۹:۳۰
Abdel-Kader Salifou
۳
۱
Frantisek Onderka
Finished
۱۰:۰۵
Thomas Keinath
۱
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۰:۴۰
Pavol Mego
۳
۰
Khaleel Asgarali
Finished
۱۱:۱۵
Tapia Rodrigo
۲
۳
Frantisek Onderka
Finished
۱۱:۴۵
Abdel-Kader Salifou
۱
۲
Thomas Keinath
inprogress
۱۲:۱۵
  World World Team Championships Women
Lily Zhang
۳
۲
Adriana Diaz
Finished
۰۹:۳۰
Shima Safaei
۰
۳
Kim Na Yeong
Finished
۱۱:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید