0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Thibault Tricole
۳
۴
Gian van Veen
Finished
۱۳:۰۰
Nathan Girvan
۴
۲
Conor Heneghan
Finished
۱۳:۲۰
Davy Proosten
۱
۳
Arjan Konterman
inprogress
۱۳:۳۵
Conor Heneghan
-
-
Thibault Tricole
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Gian van Veen
-
-
Arjan Konterman
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Nathan Girvan
-
-
Davy Proosten
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Arjan Konterman
-
-
Conor Heneghan
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Thibault Tricole
-
-
Nathan Girvan
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Davy Proosten
-
-
Gian van Veen
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Thibault Tricole
-
-
Arjan Konterman
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۵
Conor Heneghan
-
-
Davy Proosten
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Nathan Girvan
-
-
Gian van Veen
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Davy Proosten
-
-
Thibault Tricole
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Arjan Konterman
-
-
Nathan Girvan
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Gian van Veen
-
-
Conor Heneghan
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید